Zákony strany

22. 11. 2003

Domů
Volební program
Zákony strany
Zprávy ze schůzí
Galerie fotografií
Kádrové rezervy

 

Zákony strany:

§1   - Řádná  schůze  se koná  vždy první  pátek v měsíci po 15. kalendářním dni včetně  tohoto dne. Schůze začíná od 19.00hodin

§2   - Schůzi svolává řádný člen strany. Tato funkce je předávána v abecedním pořádku.

§3   - Člen  který  svolává  schůzi  je   povinen objednat  stůl pro  nahlášený  počet  osob Je povinen oznámit všem  členům  a  to i  těm co omluvili svou  neúčast konání, termín a  čas schůze. Oznámení schůze musí být prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo ústně.

§4   - Výběr sněmovny k řádné schůzi  je podmíněn  konáním na území  Prahy s dostupností MHD. V den  konání musí být  na jídelním  lístku točené  pivo a  pečené  koleno, které musí být  k objednání  pro  všechny nahlášené osoby.

§5   - Omluvení z  neúčasti musí být nejpozději do úterý v týdnu konání schůze a to objednávajícímu členovi.

§6   - Pokuty jsou stanoveny na padesát korun českých, splatných okamžitě na konané schůzi.

§7   - Pokutován  je pozdní  příchod a to  i o jednu  minutu , dále  je  pokutována neomluvená neúčast.

§8   - Pokuty  vybírá a eviduje  pokladník.  Pokuty  jsou  určeny k  financování mimořádných schůzí.

§9   - Za dámské návštěvy je  jednorázový poplatek ve výši dvěstě korun  českých. Nepočítají se dámské návštěvy pro odvoz již unavených členů a to od 30minut před zavírací dobou.

§10 - Je nepřípustné dělati nějaké změny v zákonech i v jiných věcech týkajících se strany mimo řádnou schůzi. Pro  schvalování zákonů, nebo jejich novel  se musí  účastnit   nadpoloviční většina členů.

§11 -
Předseda má vždy pravdu.

§12 - Všichni členové  jsou  povinni  hlásit neprodleně  změny  e-mailů a  jiných  kontaktních údajů.

§13 - Přijetí nového člena  musí  být schváleno nadpoloviční  většinou členů , kteří  se účastní dané schůze . Vstupní  poplatek je  vypočítán z částky v pokladně děleno počtem členů, nejméně však dvěstě korun českých. 

 

 

Domů | Volební program | Zákony strany | Zprávy ze schůzí | Galerie fotografií | Kádrové rezervy

Tento server byl naposledy aktualizován dne 22. 11. 2003